ששה תינוקות נעלמו בלי להשאיר עקבות – מאמר מאת שאול בן חיים – מעריב, 26 בפברואר 1954

סיפורם של יוצאי תימן סולימן משה בהגלי ואשתו סלמה שבנם הפעוט חיים נחטף ממחנה עולים. שאול בן-חיים, ששה תינוקות נעלמו בלי להשאיר עקבות, מעריב, 26 בפברואר 1954 הועברו ממחנות עולים לבתי חולים – ולא הוחזרו לידי הוריהם. המשטרה התיאשה, הסוכנות אינה יודעת. בימים הסוערים של "מרבד הקסמים" והעליה הגדולה וראשית מחנות העולים, כשאוכלוסיית ישראל גדלה ברבבות מדי חודש בחודשו, נעלמו ששה תינוקות במדינה – ועד … להמשיך לקרוא ששה תינוקות נעלמו בלי להשאיר עקבות – מאמר מאת שאול בן חיים – מעריב, 26 בפברואר 1954

דרג: